Еxperience with the history
HY RU EN

plus

Ձգիչներպատրաստվածարագահատպողպատից:Տեխնիկականպայմաններնըստ ГОСТ-ի, ОСТ-իևպատվիրատուիգծագրերի:

 • կլոր
 • բազմաերիթային
 • Էվոլվենտային
 • հարթ
 • երիթային
 • Մեծչափերիկլորևբազմաերիթային
 • կողային
 • Սուր բազմաերիթային
подробнее more-images

plus
 • Ստանդարտ և հատուկ ուղղատամ սկավառակային, ափսեաձև և պոչավոր
 • Ստանդարտևհատուկշեղատամսկավառակայինևափսեաձև

 

 

подробнее more-images

plus
 • Ստանդարտևհատուկմեկևմիքանիմուտքերով
 • Ստանդարտևհատուկերիթայինլիսեռներիմշակմանհամար
 • Անցքերովևպոչավորորդնյակայինանիվներիմշակմանհամար:
 • Ստանդարտևհատուկշղթաներիևաստղիկներիմշակմանհամար
подробнее more-images

plus
 • Անցումային և ուղիղ
 • պարուրակային
 • ներտաշային
 • կտրող
 • Անցումահենակային ուղիղ
 • Ավտոմատ կտրիչներ
подробнее more-images

plus
 • Հաստոցային հարմարանքներ
 •  Շտամպներ Պրեսֆորմաներ
 •  Ձուլաֆորմաներ Սինուսային մամլակներ
 •  Սեղանի մամլակ Ոսկերչական մամլակներ
 •  Տարբեր մետաղական կոնստրուկցիաներ և դետալներ  
подробнее more-images

plus

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции АГНКС 4ГУ/5/250/ВП3 создаваемые на базе оборудования OOO “ Егици луйс-БГ ” предназначены для заправки автомобилей, автобусов, специального транспорта и сельхозтехники сжатым до 30 мПа (300 атм.) природным газом. АГНКС позволяет использовать в качестве моторного топлива природный газ. Для монтажа станции необходимо установить оборудование на заранее подготовленный фундамент, осуществить подключение ее к газовой и электрической сети.

подробнее more-images